Om Glamsen  |  Program  |  Filer  | Support |  På gång  |  Länkar   E-post till Glamsen

Etikettdatabas    
Vårt första program skrivet för .Net är ett enkelt program för att samla etikettuppgifter på ett ställe.

Programmet redovisar datasökningar från två databaser. Den ena är Meny-Max databas med alla artiklar med näringsberäkningar mm. Den andra databasen är den som etikettskrivarna hämtar sina uppgifter från.

Genom att redovisa uppgifterna samtidigt är det enkelt att skapa korrekt etikettinformation, främst alla råvarornas ordning beroende på förekomst i maträtten.

 

Programmets huvudsyfte är att förenkla administrationen av  etikettinformation och minska risken för datalagring på flera ställen.

Programmet används av Gefle Ångkök.

Näringsberäkningen redovisas både i text och som diagram (näringsprocent)

 

Marknadens kraftfullaste rapportgenerator med exportmöjligheter till PDF, Excel mm.