Om Glamsen  |  Program  |  Filer  | Support |  På gång  |  Länkar   E-post till Glamsen


Vad är Glamsen ?
Glamsen utveckling bildades 1994 och drevs som ett fritidsföretag fram till 2015 varefter företaget avregistrerades. All verksamhet skedde på kvällar och helger, drivkraften var främst ett brinnande intresse för programutveckling och problemlösning.
Målet var att utveckla okomplicerade användarvänliga applikationer som skulle lösa ett specifikt problem.
Allt arbete skedde i Windowsmiljö och i huvudsak användes Microsofts utvecklingsprodukter.

Specialkompetens inom området vägteknik.
Jag har lång erfarenhet av analytisk vägdimensionering (nedbrytningsmodeller) och har utvecklat flera dimensioneringsprogram baserade på linjärelastiska modeller. Programmen används bl. a för att beräkna livslängder på vägar, hamnar, flygfält mm. och är oumbärliga när man som entreprenör vill kontrollera föreslagna konstruktioner eller lämna alternativa lösningar. Mina sista sju år inom Skanska arbetade jag med optimering av överbyggnadskonstruktioner och utveckling av dimensioneringsprogram.

Efter 18 år som markprojektör är jag sedan 2022 pensionär. Jag utvecklar fortfarande, men i liten omfattning. Främst är det underhåll av de projekteringsverktyg som fortfarande används.

 

Mailadresser till Glamsen Telefon
Lars Karlsson lars.karlsson@glamsen.se 070-530 49 90
Anna-Karin Wulffschmidt (17/8 2014)
Simon Wulffschmidt simon@glamsen.se

 

Föregående sida