Om Glamsen  |  Program  |  Filer  | Support |  På gång  |  Länkar   E-post till Glamsen

Program.gif (1611 bytes)


Meny-Max
Catering Management System


Köksmästarens bästa vän !  Meny-Max håller ordning på råvarubehov, leverantörer, maträtter, recept, menyer mm.
Orderhantering för catering och HMR (Home Meal Replacement).Fakturaunderlag för fakturering i valfritt ekonomisystem. Prognosmöjligheter ger mycket god framförhållning för råvaruinköp mm.
Ett komplett tillverknings- och ordersytem för portionsmat, sandwich och catering mm.


Pris: Ej för försäljning


Telofax 6.2


Leverantörsregister. Faxa eller E-posta förfrågningar och brev direkt från programmet, spara tid, papper och porto.

Pris: Ej för försäljning


Adressreda 5.1


Gratis! Adressregister och leverantörsregister


Urklippsminnet


Gratis!
Verktyg för klipp och klistra mellan program


SAK-master


Produktionsanpassad statistisk acceptanskontroll för väg och banarbeten
Demoversion finns att hämta.

Pris: Ej för försäljning


MassReda

 


Automatisk masshantering för beräkning av transportarbeten. Programmet förflyttar automatiskt givna mängder efter olika kriterier inom ett schaktområde. (utvecklat exkl. för SKANSKA)


Pris: Ej för försäljning


DIM-vägdimensionering

 


Flerskiktad linjärelastisk materialmodell för optimal överbyggnadsdimensionering enl. ATB Väg (utvecklat exkl. för SKANSKA)

Pris: Ej för försäljning


CadTools


Program för AutoCad. Stöd för projektering av ytor (avvattning) fungerar både i 3D och 2D
Innehåller
många olika verktyg för Linjer, Block, Lager mm.

Pris: Gratis!


MSTurn


Körspårssimulering av olika fordon. Utvecklat för CAD-plattformen Microstation V8

Pris: Gratis!


MSTurn 2


Körspårssimulering av olika fordon med utökad funktionalitet utvecklat i .NET för CAD-plattformen Microstation V8

Pris: Gratis!


BricsTurn


Körspårssimulering av olika fordon. Utvecklat för CAD-plattformen Bricscad V10

Pris: Gratis!


IntelliTurn


Körspårssimulering av olika fordon. Utvecklat för CAD-plattformarna IntelliCAD 7 and 8 like ProgeCAD, Carlson Software, CADian, ArCADia

Pris: Gratis!


PaketLappen


Ett program för att skapa etiketter med streckkodsinformation, etiketterna har i nuvarande version formatet A4 och kan t ex scannas på håll av en streckkodsläsare. PaketLappen lagrar informationen för utskrivna etiketter i en databas vilket gör det enkelt att skriva ut dem igen om så behövs.
PaketLappen är en specialapplikation och utformas efter önskemål från kund.

Pris: Ej för försäljning


ARDE
Airport Runway Design and Evaluation


Klassificeringsprogram för flygfält. Beräknar PCN-värden för beläggningar.

Pris: Ej för försäljning

 


VägDesign 2004

(ingen mer info)


Ett dimensioneringsprogram baserat på en Burmister-modell som översatts från Fortran till VisualBasic. Samma typ av modell finns b l a i BISAR (Shell), PMS-Objekt (VV).

Pris: Ej för försäljning


Etikettdatabas


Program för redovisning av data för etiketter. Programmet underlättar administration av etikettinformation. Programmet är en tilläggsapplikation till Meny-Max

Pris: Ej för försäljning

   

Föregående sida