Om Glamsen  |  Program  |  Filer  | Support |  På gång  |  Länkar   E-post till Glamsen

Program.gif (1611 bytes)


Meny-Max
Catering Management System


Köksmästarens bästa vän !  Meny-Max håller ordning på råvarubehov, leverantörer, maträtter, recept, menyer mm.
Orderhantering för catering och HMR (Home Meal Replacement).Fakturaunderlag för fakturering i valfritt ekonomisystem. Prognosmöjligheter ger mycket god framförhållning för råvaruinköp mm.
Ett komplett tillverknings- och ordersytem för portionsmat, sandwich och catering mm.


Pris: Ring!


Telofax 6.2


Leverantörsregister. Faxa eller E-posta förfrågningar och brev direkt från programmet, spara tid, papper och porto.

Pris: 450:-


Adressreda 5.1


Gratis! Adressregister och leverantörsregister


Urklippsminnet


Gratis!
Verktyg för klipp och klistra mellan program


SAK-master


Produktionsanpassad statistisk acceptanskontroll för väg och banarbeten
Demoversion finns att hämta.

Pris: Ring !


MassReda

 


Automatisk masshantering för beräkning av transportarbeten. Programmet förflyttar automatiskt givna mängder efter olika kriterier inom ett schaktområde. (utvecklat exkl. för SKANSKA)


Pris: Ej för försäljning


DIM-vägdimensionering

 


Flerskiktad linjärelastisk materialmodell för optimal överbyggnadsdimensionering enl. ATB Väg (utvecklat exkl. för SKANSKA)

Pris: Ej för försäljning


CadTools


Program för AutoCad. Stöd för projektering av ytor (avvattning) fungerar både i 3D och 2D
Innehåller
många olika verktyg för Linjer, Block, Lager mm.


MSTurn


Körspårssimulering av olika fordon. Utvecklat för CAD-plattformen Microstation V8


MSTurn 2


Körspårssimulering av olika fordon med utökad funktionalitet utvecklat i .NET för CAD-plattformen Microstation V8


BricsTurn


Körspårssimulering av olika fordon. Utvecklat för CAD-plattformen Bricscad V10


IntelliTurn


Körspårssimulering av olika fordon. Utvecklat för CAD-plattformarna IntelliCAD 7 and 8 like ProgeCAD, Carlson Software, CADian, ArCADia


PaketLappen


Ett program för att skapa etiketter med streckkodsinformation, etiketterna har i nuvarande version formatet A4 och kan t ex scannas på håll av en streckkodsläsare. PaketLappen lagrar informationen för utskrivna etiketter i en databas vilket gör det enkelt att skriva ut dem igen om så behövs.
PaketLappen är en specialapplikation och utformas efter önskemål från kund.


ARDE
Airport Runway Design and Evaluation


Klassificeringsprogram för flygfält. Beräknar PCN-värden för beläggningar.

 


VägDesign 2004

(ingen mer info)


Ett dimensioneringsprogram baserat på en Burmister-modell som översatts från Fortran till VisualBasic. Samma typ av modell finns b l a i BISAR (Shell), PMS-Objekt (VV).  Programmet är ej för försäljning utan används internt av Glamsen.


Etikettdatabas


Program för redovisning av data för etiketter. Programmet underlättar administration av etikettinformation. Programmet är en tilläggsapplikation till Meny-Max

   

Föregående sida