Om Glamsen  |  Program  |  Filer  | Support |  På gång  |  Länkar   E-post till Glamsen

sptext.gif (1483 bytes)
"Frånsett att programmet inte fungerar, hur tycker Ni att det verkar ?"

Här följer en lista med kända problem som inte kan lösas med de uppgraderingar eller bugfixar som finns att hämta på filsidan. Klicka på texten för att få en beskrivning av felorsaken samt en beskrivning på hur du löser problemet.

Telofax och Adressreda
Skicka elektroniskt fungerar inte efter att jag installerat Office service pack 3
Hur gör jag för att stänga av skylten som dyker upp vid varje post som skickas?
Mångtydigt namn TmpDDE från Visual Basic
Problem vid bifogning av andra filer vid faxning och epost

Varför går det sakta vid bearbetning av posterna när jag skickar länkade fax eller E-post från Telofax ?
Kryptiskt felmeddelande vid länkade dokument som Epost
Programmet startar i fel katalog (Windowskatalogen).
Textblocken som finns i listan vid standardbrev är textfiler som jag inte känner igen.
Faxformatet blir förkrympt hos mottagaren.
Faxa från Telofax installerat på Windows98

Fax och Epostfunktionen fungerar inte med Outlook98.

Kan inte skapa Mailobjekt

LapNet
Fel (300) 75 Kan inte uppdatera filer p g a att de används av ett annat program.
Tips: Autostarta LapNet vid bestämda tidpunkter

Meny-Max
Ett felmeddelande "reserved error (-1601)". Felet kan visa sig vid skrivning till databasen t ex vid arkivering.
Databasen är korrupt!


Föregående sida