Om Glamsen  |  Program  |  Filer | Support |  På gång  |  Länkar   E-post till Glamsen


Masshantering med automatik (beräkning av transportarbete)

I samband med förfrågningar av markentreprenader måste man prissätta transporter av material inom entreprenaden.
Vanligen delar man in alla materialtransporter i olika intervall beroende på transportlängd. En kortare transportsträcka kräver en annan typ av fordon än en lång sträcka vilket innebär ett annat pris. När man sedan frågar underentreprenörerna om pris för varje sträckintervall med uppskattad volym finns det risk för spekulationer. Det kan därför vara av värde att känna till hur stora volymer som kommer att transporteras inom varje intervall.

Det här programmet jämför tillgång och efterfrågan i ett väg- eller banprojekt och beräknar transportlängder för alla massor både i linjen och de som går till tippar. Genom att beskriva schakt och fyll i sektioner kan programmet sköta detta med automatik vilket är en stor besparing (alla som suttit med millimeterpapper och räknat i dagar vet vad det innebär).

När allt är inmatat kan man själv flytta känsliga partier och därefter låta programmet transportera resten med automatik. Vilken förflyttad mängd som helst kan ångras och transporteras då tillbaka till ursprungsstället. Det går också att se hur massbalansen är i förhållande till transportarbetet, det kan vara så att en dålig massbalans har justerats vid projekteringen utan hänsyn till transportarbetet.

 

Föregående sida