Om Glamsen  |  Program  |  Filer  | Support |  På gång  |  Länkar   E-post till Glamsen

Telofax uppdateringarTelofax 6.3 för Windows7 med Outlook 2010-2013 (2014-11-09)
Det finns ingen uppdatering för nuvarande version!Telofax 6.2 för Windows7 (2011-10-23)

Det finns ingen uppdatering för denna version! Versionen upphör

Ändringar utförda i Vista-versionen (numer Windows7 versionen)
102: Funktinen "Skapa mail" har ändrats så attALLA mottagare blir hemliga (kan inte se andras mailadresser). Öppna Telofax-register med Dra och Släpp har bug-rättats, Markera/Avmarkera alla poster funkar nu med Ctrl+A resp Ctrl+S.

101: När du använder "Återställ" för att rensa ditt val av poster så hamnar fokus på den stora listan. Funktinen "Skapa mail" har utökats med ytterligare en funktion "Skapa mail (hemlig kopia).
100: Skapa tabell i Excel funkade inte
99: "Dra och släpp" telofaxregister från utforskaren för att öppna register.
96: Kontroll så att bara en instans av Telofax kan köras. Detta för att undvika trassel för användaren.
94: Förbättrat felhanteringen. Hjälpfilen har nu en tydlig beskrivning på hur du gör med kopplingen mot Outlook 2003 och 2007.
Telofax 6.2 för Windows 9x/NT4/2000/XP  (rev. 73 2008-12-17)

bugfix.exe  (ca 0,7 Mb)
73: Plats för kontaktens direktnummer, ring via din mobiltelefon, möjlighet till att använda en mall för distributionslistan (Excel)
58: Små obetydliga grafiska justeringar.
57: Av någon anledning vill man kunna använda punkt i katalognamn, det kan man nu. (har man redan glömt tiden då fler än 8 tecken och punkt i katalognamn var en dödssynd? Det var tider det!)

56: Om ditt Epost-system stöder SMS så kan du skicka SMS från Telofax. Funktionen har funnits som en bonus åt vana användare men är nu tillgänglig för alla.
55: Stängt av associeringskontrollen för ".wri" -format. Fixat koppling till hjälpfilen bättre.
 


Manual mm
Manual (PDF-format) ca 2.4 Mb
Informationsblad (PDF-format)
 < Föregående sida