Om Glamsen  |  Program  |  Filer | Support |  På gång  |  Länkar   E-post till Glamsen


Dimensionering av överbyggnadskonstruktioner

Hur kan jag beräkna erforderliga tjocklekar av alla material i en vägkonstruktion?
Hur länge kommer vägen att hålla med nuvarande trafik?
Hur stor blir tjällyftningen?
Kan jag ersätta ett material med något annat som är billigare?

Att dimensionera en vägöverbyggnad så att den håller är egentligen inte alls svårt, problemet är att det blir onödigt dyrt.
För att hushålla med resurser och pengar är det nödvändigt att beräkna tjocklekarna med hjälp av en materialmodell.
Här nedan ser du det program som jag utvecklat åt Skanska. Programmet använder en linjärelastisk bärighetsmodell (Burmister) för att beräkna livslängder mm.
Tjälberäkningsmodellen har utvecklats av VTI (Åke Hermansson).

Föregående sida